Links


Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
 (VPTZ)
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Al deze aspecten komen terug in de missie van VPTZ Nederland: Aan een ieder in de laaste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard
Informatie over voorzieningen in onze eigen regio

ZonMw
De Juiste zorg in de laatste levensjaren op de juiste plek voor mensen in Den Bosch en omstreken.

Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien. Agora werkt aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland door:

  • het uitwisselen van kennis en informatie

  • het bieden van juiste informatie aan professionals in de palliatieve zorg en patiënten, naasten en het algemene publiek

  • te fungeren als ‘marktplaats’ voor de palliatieve zorg

  • het faciliteren van de afstemming op verschillende terreinen, ook op internationaal niveau

  • het ondersteunen van zorgaanbieders en zorgverleners

Waakhulp nodig?

06-13101376 is zeven dagen per week direct of per voicemail bereikbaar

Vrijwilliger worden?

Klik hier voor meer info over het vrijwilligersprofiel.

Doneren?

Uw bijdrage is meer dan welkom.
IBAN NL31 INGB 0004884285

Andere vragen?

Stel deze via het contactformulier

'Breng mij tot de brug'

Klik hier om het gedicht te lezen

Privacyverklaring | Copyright (C): Stichting Nabij Boxtel

Vul hieronder de zoekterm in

Gebruik uw e-mail adres & wachtwoord om in te loggen:

Breng mij tot de brug

Breng jij mij weg tot aan de brug,

ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na,
dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd.

Breng jij mij weg tot aan de brug
‘k heb geen idee hoe diep het water is,
de overkant lijkt mij zo ver,
je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt zie ik mist,
ik twijfel aan het verdergaan.

De angst voor de dood is
als angst voor het leven,
wat nieuw is lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van mijn verlangen
ligt kennis van het nieuwe leven,
zoals een vlinder al weet heeft van vliegen
in haar donkere cocon.

Breng jij mij weg tot aan de brug ?
En ga dan niet te vlug terug.
Zwaai mij na
als ik erover ga.
Een heel klein duwtje in de rug
is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht:
ik voel de warmte van een licht…

Zohra Noach Bertrand